Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.gtvdebadhoeve.nl.

Gymnastiek en Turn Vereniging de Badhoeve, hierna te noemen: “GTV de Bahoeve”

Opgericht d.d. 12 november 1965

Postbus 211

1170 AE Badhoevedorp

Nederland

KvK nummer: 40 59 54 17

Privacy Policy

(02-2019)

 Download PDF: Privacy verklaring

Ons website-adres is: https://www.gtvdebadhoeve.nl

“GTV de Badhoeve” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. “GTV de Badhoeve” houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als “GTV de Badhoeve” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze webpagina.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door “GTV de Badhoeve” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie en financiële administratie;
 • Wedstrijdadministratie (inschrijving wedstrijden en/of trainingsstages en -kampen);
 • Opleidingsadministratie (samenstellen opleidingsprogramma);
 • Communicatie over training, wedstrijden, trainingsstages en andere aangelegenheden die “GTV de Badhoeve” betreffen (via email, Nieuwsbrief, Whatsapp en Social Media);
 • Blessureadministratie (bij blessures afstemmen van trainingsbelasting);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving/aanmelding als judoka bij “GTV de Badhoeve” totdat opzegging heeft plaatsgevonden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “GTV de Badhoeve” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Volledig woonadres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • E-mailadres ouders;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • KNGU-lidmaatschapsnummer;
 • Graduatie;
 • Pasfoto;

Uw persoonsgegevens worden door “GTV de Badhoeve” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de aanmelding (inschrijving) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
 • In dit onderdeel moet je aangeven welke persoonlijke data je verzamelt van gebruikers en site bezoekers. Dit kan zijn persoonlijke data, zoals naam, e-mailadres, persoonlijke account voorkeuren, transacties, zoals aankopen en technische data, zoals informatie over cookies.
 • Noteer ook hoe je persoonlijke data, zoals bijvoorbeeld data met betrekking tot gezondheid, verzamelt en bewaart.
 • Aanvullend op de lijst met persoonlijke data die je verzamelt, moet je ook aangeven waarom je die verzamelt. Deze uitleg moet de wettelijke basis geven voor je data verzameling en vastlegging of de manier waarop de gebruiker actief toestemming heeft verleend.
 • Persoonlijke gegevens worden niet alleen gecreëerd door interacties van gebruikers met je site. Persoonlijke gegevens worden ook gegenereerd door technische processen zoals, contact formulieren, reacties, analytics en insluitingen van derden.
 • Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke gegevens over bezoekers, alleen de gegevens die getoond worden in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers. Maar sommige van je plugins kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen; voeg de relevante informatie hieronder toe

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees

(Nog niet van toepassing)

Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden door “GTV de Badhoeve” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren over “GTV de Badhoeve” d.m.v. een digitale Nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “GTV de Badhoeve” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door “GTV de Badhoeve” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u aangemeld bent.

Verwerking van persoonsgegevens van kader

Persoonsgegevens van kader (trainers, bestuursleden en vrijwilligers) worden door “GTV de Badhoeve” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan werkzaamheden en/of vrijwilligersactiviteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • (Mondelinge) afspraak over werkzaamheden en/of vrijwilligersactiviteiten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “GTV de Badhoeve” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • ZZP-verklaring;
 • Graduatie;
 • Lesbevoegdheid;
 • Diploma’s en/of Certificaten;
 • VOG/VGB verklaring.

Uw persoonsgegevens kunnen door “GTV de Badhoeve” worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een afspraak heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Contactformulieren

Standaard bevat WordPress geen contact formulier. Als je een contact formulier plugin gebruikt, beschrijf dan in deze subsectie welke persoonlijke gegevens worden vastgelegd als iemand een contact formulier invult en hoe lang je deze bewaart. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je contact formulier inzendingen voor een bepaalde periode bewaart voor het verlenen van service aan klanten, maar dat je de ingezonden informatie niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Analytics

In dit onderdeel moet je aangeven wat voor analytics programma je gebruikt, hoe je gebruikers kunnen aangeven dat ze niet gevolgd willen worden en een link naar de privacybeleidspagina van je analytics leverancier.

Standaard verzamelt WordPress geen enkele analytics data. Let wel, heel veel webhosting accounts verzamelen geanonimiseerde analytics data. Je kunt ook een WordPress plugin geïnstalleerd hebben die analytics services verleend. In dat geval, voeg de informatie van die plugin hier toe.

Met wie we jouw data delen

Verstrekking aan derden/ Met wie we jouw data delen:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen, ten behoeve van:

onze ledenadministratie (Digimember),

financiële administratie (Digimember),

emailverkeer en de aanmelding via de website (Antagonist B.V. Enschede, WordPress.com).

Ook maken we gebruik van Facebook en Whatsapp e.a. sociale media voor informatie- en communicatiedoeleinden.

Voor de Nieuwsbrief (Mailchimp.com)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Zie hieronder voor link naar hun privacybeleid,  Bijlage: Privacybeleid gebruikte Plugins

(waar mogelijk)

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

 “GTV de Badhoeve” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Contactgegevens                                                

 “GTV de Bahoeve”

Postbus 211

1170 AE Badhoevedorp

Nederland

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (privacy@gtvdebadhoeve.nl). Wij reageren binnen een week. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op (privacy@gtvdebadhoeve.nl). Wij zullen binnen een week reageren op uw mail.

Aanvullende informatie

__

Hoe we jouw data beveiligen

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens “GTV de Badhoeve” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We gebruiken pseudoniemen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-uppen van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Hoe we jouw data beveiligen
 • In dit onder moet je uitleggen welke maatregelen je hebt genomen om data van gebruikers te beschermen. Dit kunnen technische maatregelen zijn, zoals encryptie; beveiligingsmaatregelen zoals twee-factor authenticatie en maatregelen zoals het trainen van personeel omtrent data beveiliging. Als je een privacy impact assessment hebt laten uitvoeren, kan je die hier ook noemen.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

__

Van welke derde partijen we data ontvangen

__

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

__

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

__

Bijlage: Privacybeleid gebruikte Plugins

Bron: MailPoet

MailPoet nieuwsbrief & e-mails

Als je je hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief of je bent lid van onze site (als je kan inloggen) of je hebt al eerder gekocht op onze site, dan bestaat de kans dat je e-mails van ons krijgt.

We versturen enkel e-mails waarvoor je je hebt ingeschreven, of die betrekking hebben op diensten die we eerder hebben geleverd.

Om e-mails naar je te versturen, gebruiken we je naam en e-mailadres die je opgeeft. Onze site registreert ook het IP-adres dat je gebruikte toen je je aanmeldde voor de service om misbruik van het systeem te voorkomen.

Deze site kan e-mails versturen via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kunnen we het openen en klikken op onze e-mails volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Geen identificeerbare informatie wordt buiten deze website bijgehouden behalve het e-mailadres.

 Bron: iThemes Security

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Security Logs

The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 60 days.

Met wie we jouw data delen

This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by Sucuri’s SiteCheck. We do not send personal information to Sucuri; however, Sucuri could find personal information posted publicly (such as in comments) during their scan. For more details, please see Sucuri’s privacy policy.

Hoe lang we jouw data bewaren

Security logs are retained for 60 days.

Waar we jouw data naartoe sturen

This site is part of a network of sites that protect against distributed brute force attacks. To enable this protection, the IP address of visitors attempting to log into the site is shared with a service provided by ithemes.com. For privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

 Bron: Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op je website. Je kan onze privacy policy hier vinden.

 Bron: Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.


_—_

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten