Wie zijn we

Gymnastiek en turnvereniging De Badhoeve (GTV de Badhoeve)

Opgericht d.d. 12 november 1965

Postbus 211

1170 AE Badhoevedorp

Nederland

KvK nummer: 40 59 54 17

Privacy Policy (12-04-2020)

GTV de Badhoeve” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. “GTV de Badhoeve” houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als “GTV de Badhoeve” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze webpagina.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Gymnastiek- en Turnvereniging De Badhoeve (“GTV de Badhoeve”) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie en financiële administratie;
 • Wedstrijdadministratie (inschrijving wedstrijden en/of trainingsstages en -kampen);
 • Opleidingsadministratie (samenstellen opleidingsprogramma);
 • Communicatie over training, wedstrijden, trainingsstages en andere aangelegenheden die “GTV de Badhoeve” betreffen (via email, Nieuwsbrief, Whatsapp en andere  Social Media);
 • Blessureadministratie (bij blessures afstemmen van trainingsbelasting);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving/aanmelding als lid bij “GTV de Badhoeve” totdat opzegging schriftelijk heeft plaatsgevonden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “GTV de Badhoeve” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorvoegsel;
 • Achternaam;
 • Volledig woonadres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • E-mailadres ouders/wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • KNGU-lidmaatschapsnummer;
 • Graduatie;
 • Pasfoto;

Uw persoonsgegevens worden door “GTV de Badhoeve” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de aanmelding (inschrijving) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. (beperkt tot die gegevens nodig voor facturatie en incassering lidmaatschapsgelden)
Verwerking van persoonsgegevens:
van Nieuwsbrief- abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden door “GTV de Badhoeve” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren over “GTV de Badhoeve” d.m.v. een digitale Nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “GTV de Badhoeve” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door “GTV de Badhoeve” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u aangemeld bent.
Verwerking van persoonsgegevens:
van kader

Persoonsgegevens van kader (trainers, bestuursleden en vrijwilligers) worden door “GTV de Badhoeve” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan werkzaamheden en/of vrijwilligersactiviteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • (Mondelinge) afspraak over werkzaamheden en/of vrijwilligersactiviteiten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “GTV de Badhoeve” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • ZZP-verklaring;
 • Graduatie/Lesbevoegdheid;
 • Diploma’s en/of Certificaten;
 • VOG/VGB verklaring.

Uw persoonsgegevens kunnen door “GTV de Badhoeve” worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een afspraak/contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

ContactformulierenI

Als je een gebruiker van de website kunt worden verzocht informatie t.b.v. Proefles, lidmaatschap, sponsoring en algemene informatie voorziening in te voeren.


Uw eventueel verstrekte persoonsgegevens kunnen door “GTV de Badhoeve” worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een afspraak/contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Verstrekking aan derden/ Met wie we jouw data delen:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen, ten behoeve van:

Onze ledenadministratie (KNGU – Digimember),

Financiële administratie (KNGU – Digimember),

E-mailverkeer en de aanmelding via de website (Antagonist B.V. Enschede, WordPress.com).

Ook maken we gebruik van Facebook en Whatsapp en andere sociale media voor informatie- en communicatiedoeleinden.

Voor de opslag van gegevens en basis persoonsgegevens maken wij gebruik van een specifiek beschermde omgeving op basis van Microsoft producten en productsuite “Office 365”, alleen kader, bestuur en vrijwilligers als zodanig aangemerkt en aangesteld binnen de vereniging hebben hiertoe toegang. De gegevens worden daar waar mogelijk door Mircosoft gehost op haar in Europa gelocaliseerde server en dataopslag omgevingen.

Voor de Nieuwsbrief (Mailchimp.com)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Zie hieronder voor link naar hun privacybeleid,

Bijlage: Privacybeleid gebruikte Plugins

(waar mogelijk)

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

 “GTV de Badhoeve” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 Bijlage: Privacybeleid gebruikte Plugins

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten